Φυσικοθεραπευτής Παλαιό Φάληρο

Τι είναι το Manual Therapy

Σύμφωνα με την IFOMPT η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (ΟΜΤ) είναι ένα ειδικευμένο κομμάτι της Φυσικοθεραπείας για την αποκατάσταση των νευρο-μυϊκο-σκελετικών προβλημάτων, βασιζόμενη στον κλινικό συλλογισμό, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένες τεχνικές προσέγγισης, που περιλαμβάνουν χειρισμούς και θεραπευτικές ασκήσεις.


 

Η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς εμπεριέχει και καθοδηγείται από τις διαθέσιμες επιστημονικές και κλινικές αποδείξεις και το βιο-ψυχοκοινωνικό πλαίσιο του κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Το manual therapy χρησιμοποιεί ειδικές τεχνικές αξιολόγησης και θεραπείας. Το πιο γνωστό κομμάτι του manual therapy είναι οι χειρισμοί (manipulations) στις αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης και των άκρων. Ο χειρισμός είναι μια γρήγορη, αλλά όχι βίαιη, κινητοποίηση της άρθρωσης και έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της κινητικότητάς της. Μαζί με τη χρήση τεχνικών μαλακών μορίων και ειδικές ασκήσεις, ο χειρισμός είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση πολλών μυοσκελετικών προβλημάτων.