Φυσικοθεραπευτής Παλαιό Φάληρο

Σκοπός του Medical Training είναι να βελτιώσει την λειτουργικότητα του ασθενή μέσω της ενεργής του συμμετοχής.


 

 

 

 

 

Η άσκηση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο κάθε θεραπευτικού προγράμματος. Πολλές φορές όμως η άσκηση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, όταν χρησιμοποιείται χωρίς σκέψη.
Ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια μεγάλη αύξηση στον αριθμό των ανθρώπων που συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες χωρίς την απαραίτητη προσοχή με αποτέλεσμα
να τραυματίζονται.

Στο medical training δεν υπάρχουν πρωτόκολλα θεραπείας για συγκεκριμένα προβλήματα. Αντιθέτως το πρόγραμμα ασκήσεων προσαρμόζεται στις ανάγκες του ασθενή και
μεταβάλλεται συνεχώς καθώς ο ασθενής προοδεύει.

Πολλές φορές τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος οφείλονται σε
δυσλειτουργίες της σπονδυλικής στήλης, με την αςτάθεια να είναι ένα από τα πιο συχνά χαρακτηριστικά. Σε αυτή τη περίπτωςη το medical training βοηθάει τον ασθενή να ανακτήσει
την σταθερότητα στο επίπεδο του προβλήματος μέσω της ενεργοποίησης των τοπικών εν τω βάθει μυών της περιοχής.

Στόχος του medical training είναι να εκπαιδεύσει τον ασθενή στο να μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημά του με τον πιο αποδοτικό τρόπο, καταστώντας τον ανεξάρτητο και
μειώνοντας την ανάγκη για μακροχρόνια λήψη φαρμάκων και άλλου είδους θεραπείας. Κατά την έναρξη κάθε προγράμματος medical training ο ασθενής λαμβάνει έντυπα το
εξατομικευμένο πρόγραμμά του, με εικόνες και περιγραφή των ασκήσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προθέρμανση, ασκήσεις αυτοκινητοποίησης των υποκινητικών αρθρώσεων,
ασκήσεις ιδιοδεκτικότητας, ασκήσεις ενδυνάμωσης, ασκήσεις βελτίωςης της αερόβιας ικανότητας, διατάσεις των σφιχτών μυών και ασκήσεις χαλάρωσης.